Punk’s (not) dead

Prawda ta w oczy kole przede wszystkim ludzi z pokolenia 65-78. Dawniej muzyka, której słuchała cała młoda Polska, ale również i cały świat. Muzyka, która niosła za sobą ducha walki o ideały, walki ze skostniałym systemem oraz bunt przeciw zastanej, otaczającej rzeczywistości. Często bunt ten przejawiał się w nadużywaniu alkoholu i narkotyków, co spowodowało, że dla niektórych muzyków ośrodek leczenia alkoholizmu był częstym miejscem pobytu. Dziś muzyka punk straciła nie tylko masowego odbiorcę, ale również pewnego rodzaju pazur i misję. Dlaczego? Otóż dlatego, że dziś nikt, nic nam nie narzuca. Nikt nie narzuca sposobu myślenia oraz poglądów politycznych. Oczywiście można Continue reading